Verder zijn meer werknemers dan wettelijk noodzakelijk in het bezit van een geldig EHBO-diploma en/of opgeleid tot bedrijfshulpverlener en beoefenen deze werknemers tweemaal per jaar hartreanimatie. Ons bedrijf is eveneens in het bezit van een automatic electronic defibrillator (AED).

Certificeringen


Klik op onderstaande logo voor het certificaat.
 


 
 

 

 

MilieuLakeman Liften besteedt ook veel aandacht aan milieuzaken en heeft een milieuvergunning. We stellen jaarlijks een milieurapportage op en beschikken voor alle stoffen die we gebruiken in de dagelijkse bedrijfsvoering over de hiervoor benodigde milieurelevante productinformatie (MRPI). 

Zo min mogelijke belasting van het milieu bij de uitoefening van de activiteiten op het eigen bedrijfsterrein, maar ook op de locaties van onze opdrachtgevers, is van groot belang. Door toetsing en bewaking streven we ernaar om deze belasting continu te verminderen. Daarnaast heeft Lakeman Liften vaste contracten bij gecertificeerde retourstroombedrijven voor het afvoeren van bedrijfsafval, hout, papier, batterijen, staal, olie, et cetera.Ook onze productontwikkeling is gericht op groen en milieubewust denken. Onze liftinstallaties zijn duurzaam en energiezuinig en in onze liftcabines is standaard energiezuinige LED-verlichting aanwezig. Onze besturingen zijn uitgevoerd met een energiebesparende ‘Blue Modus’-module. Ook is bij een aantal van onze liften een tweede frequentieregelaar mogelijk voor teruggave van energie aan het net. Dit betekent dat al deze liftinstallaties over energielabel A kunnen beschikken.

VGWM-zaken komen ook regelmatig aan de orde in vergaderingen en bijeenkomsten van de Koninklijke Metaalunie en de NLB, de MKB-branchevereniging van Nederlandse liftenbedrijven. Lakeman Liften is bij beide aangesloten. We praten ook actief mee over deze zaken in het College van Deskundigen-Liften (CCvd-L).