Lakeman Liften - Lift Renovatie
 

Renovatie en modernisering

Bij renovatie of modernisering van een liftinstallatie biedt onze servicedienst een volledige oplossing: het LML-RENOPAC-concept.

Dit concept houdt in dat we u een kosteloze inventarisatie aanbieden van de bestaande liftinstallatie. Hierbij kijken we onder andere naar de huidige wet- en regelgeving, de Arbowet, mogelijke energiebespa-ringen, de tien Europese aanbevelingen en de geboden voor toegang. Hierna stellen we, in overleg met u, een plan van aanpak op. Met als einddoel een modulaire en systematische renovatie-opzet om de lift-installatie te upgraden, zodat deze weer aan de huidige normen en regelgeving gaat voldoen. 

Natuurlijk zorgt Lakeman Liften dan ook direct voor het onderhouds- en storingsarm functioneren van de liftinstallatie. Daarbij maken we gebruik van materialen die vrij in de markt verkrijgbaar zijn en zonder servicetool zijn te programmeren (zogenaamde open besturingen). 

Op de onderdelen van een uitgevoerde modernisering of renovatie
geven we, afhankelijk van de afgesloten serviceovereenkomst, weer twee of zelfs vijf jaar garantie. 

Omdat we over eigen engineering en productiefaciliteiten beschikken, is ook de servicedienst in staat om maatwerk te leveren. Dit geldt voor bestaande situaties en voor het verzorgen van aangepaste oplossingen.

Belangrijk bij een renovatieplan is een kosten-/batenanalyse. Doelstelling is een zo hoog mogelijk rendement, tegen acceptabele renovatiekosten en (na de renovatie) zo laag mogelijke exploitatiekosten. Als u behoefte heeft aan modernisering of renovatie, zullen we daarom altijd kijken of een totale vervanging van de liftinstallatie ten opzichte van deelrenovaties een betere optie kan zijn. Soms is het namelijk
kostentechnisch beter om helemaal opnieuw te beginnen.

Een modernisering of renovatie uitgevoerd door Lakeman Liften biedt u, samengevat, de volgende voordelen:
  • Een kosteloze inventarisatie.
  • Een klantgericht advies en een aanbieding met een gedegen plan van aanpak.
  • Toepassing van vrij in de handel verkrijgbare materialen.
  • Een open besturing, die zonder servicetool te programmeren is.
  • Maatwerkoplossingen door eigen engineering en eigen productiefaciliteiten.
  • Lage exploitatiekosten.
  • Storingsarm functioneren van de installatie(s).
  • Twee tot vijf jaar garantie op de vervangen onderdelen.