Belangrijk bij een renovatieplan is een kosten-baten-analyse. Realisatie van een zo hoog mogelijk rendement tegen acceptabele renovatiekosten en na renovatie zo laag mogelijke exploitatiekosten. Bij de wens van modernisering of renovatie zal altijd gekeken worden of totale vervanging van de liftinstallatie t.o.v. deelrenovaties een betere optie kan zijn. Soms is het beter helemaal opnieuw te beginnen.