Lakeman Liften - Transport

Onze werkwijze

Hier geven we kort weer wat onze werkwijze is in de verschillende fasen waarmee we met u samenwerken.


Advies en engineering
Alles start met advies en engineering. Omdat wij vertegenwoordigd zijn in diverse normcommissies, zijn we zeer goed bekend met alle eisen van de regelgeving en kunnen daarmee volledig gebruik maken van alle technische mogelijkheden die dat biedt. Onze engineering-afdeling maakt tekeningen met bouwkundige voorzieningen, maatvoeringen, belastingen en aansluitdetails en verstrekt deze tijdig aan u. Voor ontwerpen van liften kunt u standaard DWG-tekeningen en STABU-bestekteksten op deze website downloaden.


Fabricage
We beschikken over eigen fabricagefaciliteiten. Omdat nagenoeg alle onderdelen binnen het eigen bedrijf worden geproduceerd, zijn wij flexibel en is inbreng van uw eigen wensen bij de maatvoering van cabine- en schachtafmetingen en esthetische afwerking van de liftinstallatie/cabine eenvoudig mogelijk. Dit geldt ook voor afwijkende hefvermogens.


Bouwkundige werkzaamheden
De bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door onze opdrachtgever of zijn bouwkundige aannemer. Het gaat hierbij om het maken en aanleveren van onder andere de put, de vloer- en deursparingen, de bouwkundige schacht, de voedingsleiding, het aanbrengen van hijsbinten en ankerrails en om schilderwerk. De te monteren hijsbinten en dergelijke leveren we zelf, na afroep, op het werk af.


Transport
Levering van de liftinstallatie(s) is franco op het werk. Het transport hiervan vindt plaats met onze eigen transportmiddelen. Voor grote constructies maken we gebruik van een vaste beroepsvervoerder.


Montage 
Lakeman Liften heeft een eigen montage-afdeling en zet alleen gekwalificeerde eigen medewerkers voor montage in. We besteden dus geen montage uit aan montagebedrijven. 


Opslag
Tijdens de montage is geen speciale opslag vereist.


Keuring/oplevering
Al onze liften voldoen aan de eisen van de Richtlijn liften en/of de Richtlijn machines en leveren we op met een CE-typecertificaat. Personenliften worden opgeleverd met een Certificaat van Goedkeuring, afgegeven door een keuringsinstantie. Voor goederen-liften geldt geen keuringsverplichting, behalve in enkele grote gemeentes. Het kan desondanks zijn dat u het toch belangrijk vindt dat de lift wordt gekeurd. Vanzelfsprekend verzorgen we dit dan voor u. 


Documentatie/instructie
We voorzien iedere opgeleverde liftinstallatie van een liftinstructie-boek met schema’s en tekeningen. Op verzoek kunnen we een persoonlijke instructie aan de eigenaar/gebruiker geven.


Service en onderhoud
Natuurlijk zorgen we ook ná de oplevering voor uw liftinstallatie(s). We beschikken over een eigen servicedienst voor onderhoud, assistentie bij keuringen, reparaties, moderniseringen en renovaties. U heeft de keuze uit drie mogelijke onderhoudscontractvormen, te weten: een basis-plus-overeenkomst, een uitgebreide service-overeenkomst of een garantie-service-overeenkomst, met garantieperioden variërend van twee tot tien jaar. Al deze service-overeenkomsten zijn jaarlijks opzegbaar. Voor meer informatie klik hier Service en Renovatie.


Wat verder voor u van belang is:
Alle door ons afgegeven prijzen zijn netto. We zijn aangesloten bij branchevereniging NLB en hanteren daarom ook hun leverings- en betalingsvoorwaarden. 
Klik hier voor de Algemene voorwaarden