Duurzaam liftgebruik


Al onze liftinstallaties zijn duurzaam. Dit betekent dat zowel het energieverbruik als de gehele milieubelasting zo gering mogelijk is.

Energiezuinig
We kunnen de besturingen van onze liften uitvoeren met een ‘Blue Modus’-module. Deze module schakelt automatisch energieverbruikende onderdelen van de liftinstallatie af als deze langere tijd niet worden gebruikt. Ook is het mogelijk dat we onze liftinstallaties uitvoeren met een module die energie teruggeeft aan het energienet. Daarnaast zijn de besturingen geschikt om te koppelen aan alternatieve energiebronnen. Zoals wind- of zonne-energie. Als u dat wilt, kunnen de liften worden gekeurd voor een energielabel. Dit gebeurt op basis van de norm VDI 4707 E. Afhankelijk van het gebruik van de liftinstallatie, is energielabel B of zelfs A mogelijk. Voor de investering in energielabel A kunt u subsidie aanvragen.


Milieubelasting
Voor wat betreft de milieubelasting van een product hanteren we de LCA-methode (Life Cycle Analysis). Deze methode wordt ook wel de ‘wieg tot graf-analyse’ genoemd en is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product, gedurende de hele levenscyclus. Dat wil zeggen: van de winning van de benodigde grondstoffen, tot de productie, het transport, het gebruik en uiteindelijk de recycling.

Lakeman Liften - Life Cycle
Door in dit proces samen te werken met de juiste leveranciers, producten toe te passen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn en door productie in eigen huis is Lakeman Liften in staat om niet alleen energiezuinige producten te ontwikkelen, maar ook de focus te leggen op de duurzaamheid hiervan.

De lift met een zelfdragende
geleidingsconstructie 

Onze liftinstallaties hebben een zelfdragende geleidingsconstructie. Daarbij bevindt de geleidingsconstructie van de lift zich aan één zijde (de zogenaamde rugzakophanging). Hierdoor zijn tegenoverliggende en overhoekse toegang(en) mogelijk, wat een grote vrijheid in ontwerp oplevert. Zelfs toegangen aan drie zijden van de cabine zijn mogelijk. De geleidingconstructie wordt afgesteund op de put. Zo is een zware
schachtconstructie niet langer noodzakelijk. Dat is niet alleen een bouwkundig financieel voordeel, maar ook een ontwerpvoordeel. 

Bouwkundige voordelen
  • Belasting op de putbodem, waardoor er geen zware schachtconstructie noodzakelijk is.
  • Tegenoverliggende en overhoekse toegang(en) mogelijk.
  • De lift kan machinekamerloos worden uitgevoerd. 
Ook kunnen we de liftinstallatie(s) uitvoeren zonder liftput en dakopbouw.
Bekijk hier een 3D animatie.
Lakeman Liften - USD - Upside down